top of page

Prečo výrobky nepredávam, ale posielam ako poďakovanie za príspevok na vydanie knihy?

Aby sme mohli uvedené výrobky predávať, museli by sme si prenajať prevádzku, ktorá by si vyžadovala veľké úpravy, ktoré by musela schváliť hygiena vyžadujúca  2 prevádzky. Jednu na tinktúry a jednu na kozmetické výrobky. Každá by musela mať minimálne 5 miestností a spĺňať náročné normy. Potrebovali by sme množstvo času a energie na „papierovačky“ a ďalšie tisíce eur na certifikáty. Žiaľ nemáme toľko času ani peňazí a predávať v malom sa takto neoplatí. Vyžiadalo by si to plné pracovné nasadenie možno aj ďalšej osoby a aj tak by bolo veľmi otázne, či by to bolo rentabilné.

 

Z uvedeného dôvodu sa zrodila idea ponúknutia našich produktov formou poďakovania za podporu na vydanie knihy. (tak podobne to funguje na crowdfundingových portáloch: startlab či hithit). Nakoľko dary spojené s podnikateľskou činnosťou (mám živnosť na vydavateľskú činnosť) nie sú oslobodené od dane z príjmu, všetky príspevky oficiálne priznávam do daňového priznania.

Takto neobchádzam daňové povinnosti, lebo mám legálne zdaniteľný príjem – no vaše príspevky môžem použiť na dokončenie mnohými žiadanej a dopytovanej knižky zhrňujúcej moje vedomosti a praktické poznatky.  

Ďakujem vám za pochopenie a vašu podporu.

bottom of page